İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale İlanının Gönderildiği (3 Kalem 10 Kısım Su ve Süt Alımı)


1. Bölge Destek Birliklerinin ihtiyacı için ihalesi yapılacak olan 3 (üç) Kalem, 10 (on) Kısım Süt ve Su alımına ait ilan metni Ek‘te gönderilmiştir.

44