Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi 254 ada 63 parsel numaralı 8.185,34 m yüzölçümlü taşınmazın ihalesi


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan; Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi 254 ada 63 parsel numaralı 8.185,34 m yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı 2 Özelleştirme Uygulamamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 12.04.2022 tarihinde ihale ilanına çıkılmıştır.

İhale ilanı ve taşınmaza ilişkin bilgiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın www.oib.gov.tr adresinde yer almaktadır.

 

Ek:
1 – Taşınmaz Bilgi Notu. (8 Sayfa)
2 – Dağıtım Listesi (5 Muhatap)

437