Online Deri-Sakatat Satışı Hakkında


Kombinalarımızca 01.01.2024-31/03/2024 (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay
daha uzatılabilecektir.) tarihleri arasında küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve
sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek yağlar, deriler (kelle derisi dahil), sakatat ve
yan ürünlerinin satışlarının sağlanması gerekmektedir.
Kurumumuz Kombinalarınca 2024 yılı Ocak-Şubat-Mart (Kurumumuzun uygun görmesi
halinde bu süre 1 ay daha uzatılabilecektir.) aylarını kapsayan 3 aylık dönemde üretilecek olan;
Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derisi dahil) 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat
10:00’da
Küçükbaş hayvan derileri 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14:00’te
Küçükbaş hayvan bağırsakları 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 16:00’da
Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 10:00’da
Küçükbaş hayvan sakatatları 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 14:00’te
Büyükbaş hayvansal yağlar 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 16.00’da
E-İhale usulüyle satışa çıkarılacaktır. Yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacak ihaleler ile ilgili
Kurumumuz internet sitesinde (esk.gov.tr) duyurular yapılmış olup her bir ürünün satışı için
uygulanacak teminat listesi, şartname, usul ve esaslar anasayfada ilan edilmiştir.

Link için tıklayınız

131