Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri


İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 18.08.2023 tarihli ve 00088236700 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Sri Lanka İlaç Kurumunun tıbbi malzeme temini için
yayımladığı ihale bildirimleri Birliğimize iletilmektedir. Örnekleri EK-1’de yer alan ihalelerin kapanış
tarihlerinin 29 Ağustos-7 Eylül 2023, EK-2’de yer alan ihalelerin kapanış tarihlerinin ise 4-5 Eylül 2023 olarak
belirtildiği ifade edilmektedir.

EK:
1- EK 1A Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri_Ek_Sri Lanka Sağlık Ürünleri
için İhale İlamı (168 sayfa)
2- EK 1B Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri_Ek_Sri Lanka Sağlık Ürünleri
İhale İlamı (2) (168 sayfa)
3- EK 2A Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri_Ek_Sri Lanka İhale Şartname
(17 sayfa)
4- EK 2B Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri_Ek_Sri Lanka İhale
Şartnamesi 2 (18 sayfa)
5- EK 2C Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri_Ek_Sri Lanka İhale
Şartnamesi 3 (19 sayfa)
6- EK 2D Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri_Ek_Sri Lanka İhale
Şartnamesi 4 (18 sayfa)
7- EK 2E Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri_Ek_Sri Lanka Tedarik İlamı (3
sayfa)

Ekler için tıklayınız

53