Sri Lanka'daki İhale hk.


İlgi : Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği’nin 26.04.2024 tarihli e-posta mesajı.

İlgi yazıda, Sri Lanka Litro Gas Lanka LTD. tarafından yayınlanan ihale hakkında bilgi verilmekte olup ihaleye ilişkin bilgiler ekte iletilmektedir. İhale ile ilgili ilave bilgiler için Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği (prot@srilanka.org.tr) ile irtibata geçilebilir.

EK: Sri Lanka İhale Bilgisi (1 sayfa)

42