Konaklama Tesislerine Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanı

Sayın Üyemiz,

Dünya  Sağlık  Örgütü  tarafından “Pandemi”  kapsamına  alınan  Yeni  Koronavirüs  (COVID-19)  salgınına  yönelik  tedbirler kapsamında sezonu açmamış konaklama tesislerinin açılış tarihlerini Nisan ayı sonuna ertelemesi, 12 ay hizmet veren tesislerin ise faaliyetlerini durdurma zorunlulukları oluşabileceği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirtilmiştir.

Bununla birlikte, özellikle yurtdışı pazarlara yönelik faaliyet gösteren tesislerin genel seyahat acenteleri ile sezonluk kontenjan sözleşmesi yaparak tur operatörlerinden ön ödeme aldıkları ve bu uygulamanın iç pazara yönelik yapılan erken rezervasyon kampanyalarında uygulandığı bilinmektedir.

Fakat yaşanan pandemi kapsamında alınan ve mücbir sebep kapsamına giren tedbirler doğrultusunda konaklama taleplerinin çok azalmış olması tesislerin finansman sorunu yaşadığı ve seyahat acenteleri/tur operatörlerinin iptaller doğrultusunda talep edecekleri ön ödemelerin iadesinde de zorluklar yaşanacağının öngörüldüğü aktarılarak, Bakanlık tarafından 2020 yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin tur operatörleri / seyahat acentelerine ön ödeme iadesi taleplerini karşılayabilmeleri amacıyla finansman desteği sağlanmasını hedefleyen bir kredi paketi üzerinde kamu bankaları ile mutabakata varıldığı belirtilmiştir.

Kredi kullanma koşulları ve kredi ile alakalı detaylı bilgi altta verilmektedir.

Krediden,  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığından  turizm  işletmesi  belgeli  veya  kısmi turizm işletmesi belgeli olan konaklama tesisleri kredibiliteleri oranında yararlanabilecektir.

Kredi, 27 Mart 2020 tarihinden önce, tur operatörleri/seyahat acenteleri tarafından konaklama tesislerine 2020 yaz sezonu rezervasyonları için yapılmış olan ön ödemelerin iadesinin finansmanında kullanılacaktır,

Kredinin vadesi 6 aydır,

Kredi tutarı,  banka tarafından,  otel adına doğrudan iade yapılacak olan tur operatörünün/seyahat acentesinin banka hesabına yatırılacaktır,

Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden kamu bankalarına yapılacaktır.

Başvuru belgeleri;

a) Dilekçe (Alınan erken ödeme miktarının ve ödeme yapılacak tur operatörü/seyahat acentesinin adı, hesap numarası ile talep edilen toplam kredi miktarı bilgilerini içeren)

b)  İlgili Tur Operatörüne/Seyahat Acentesine Ait Alacak Hesabının Muavin Hesap Dökümü (Yeminli Mali Müşavir/Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.)

c) Tur Operatörü/Seyahat Acentası ile Yapılan Sözleşme örneği.

d) Şirkete ait “İmza Sirküleri” veya şahıs işletmeleri için “İmza Beyannamesi” örneği.

Bu destekten yararlanmak isteyen konaklama tesislerinin belirtilen evraklarla birlikte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir

Saygılarımızla,