ODA AİDATLARI EKİM AYINA ERTELENMİŞTİR

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerin oda ve borsalara ödeyeceği yıllık ve munzam aidat ile oda ve borsaların Birliğimize ödeyeceği Birlik aidatının ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda Birliğimizce Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksiti ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber  EKİM ayında, ödenmesi uygun bulunmuştur.

Değerli üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası