Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği

Sayın Üyemiz,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4) 25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsamaktadır.

Tebliğ; sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri sektörü, geleneksel (yaygın) hayvansal üretim, kontrollü örtüaltı tarımı, yem bitkisi üretimi, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim, tarım makineleri, traktör, modern basınçlı sulama sistemi yatırımı, tarım makineleri parkı, arazi alımı (birleştirme), lisanslı depoculuk yatırımları, elektronik ürün senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı, soğuk hava deposu yatırımları, tarımsal ürünlerin işlenmesi, sözleşmeli üretim(üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi), özel ormancılık alanını kapsamaktadır.

Bununla birlikte; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesinde tebliğe ilişkin yapılan duyuruda ;

  • Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmelerin, 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekleri, 50 bin TL üzeri kredilerin ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edileceği, düşük faizli kredi kullanım üst limitinin ise 2,5 milyon TL olarak belirlendiği,
  • Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerin, 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekleri, 100 bin TL üzeri kredilerin ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edileceği, düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon TL olarak belirlendiği

ifade edilmiş, ayrıca yukarıda sayılan ve tebliğde belirtilen başlıkların, yüzde 25 ile yüzde 100 oranlarında sübvanse edilerek, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekleri belirtilmiştir.

Tebliğ’de, Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmayacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kredi kullanıma ilişkin detaylar için tıklayınız.