16.Meslek Grubu Komitesi

Eyüp İzmirlioğlu

Üye

Gürel Özcan

Üye

Gürkan TETİK

Üye

Onur Akça

Üye

Bülent KARAKUŞ

Üye
5325483067
muglakarakuslar@hotmail.com;bkarakus48@hotmail.coö

Hakan TÜRKOĞLU

16.Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Gökhan Kebir

16.Meslek Komitesi Başkanı