1.Mali Uluslararası Sanayi Fuarı Hk.

Sayın Yetkili;   

 

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Bamako/Mali ‘de ilk kez düzenlenmesi öngörülen ‘Mali Uluslararası Sanayi Fuarı’na ülkemizin onur konuğu olarak davet edildiği ve söz konusu etkinliğin gerek Mali ile gerekse Afrika’da yer alan Mali’ye komşu ülkelerle gelişmekte olan ticari ilişkilerimiz açısından önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Milli Katılım organize edilecek Mali Uluslararası Sanayi fuarı 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Bamako/ Mali’de düzenlenecektir. Mali; ticari-ekonomik ve yatırım hizmetleri (inşaat, altyapı, sağlık, lojistik) alanlarında yatırıma ihtiyacı olan, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi olması nedeniyle Batı Afrika’da 15 ülkeden oluşan yaklaşık 300 milyonluk bir havzaya gümrüksüz ulaşım olanağı sağlayan bir ülke olup bu ülkede yatırımcılarımız için göz ardı edilemeyecek cazip imkânlar bulunmaktadır.

Mali, 37.000.000 hektarlık kullanılmayan tarımsal araziyle bölgedeki en önemli sulanabilir tarım arazisi potansiyeline sahiptir. Ülke, gıda işleme (meyve, sebze, yağlı tahıl, fındık, şeker kamışı vb.) ve pamuk (Afrika’da 2. Üretici) gibi hammaddelerin işlenmesi için fırsatlar sunmaktadır. Mali et ihracatı, endüstriyel tabakhanesi, süt üretimi vb. yatırım fırsatları ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’nun en büyüğüdür. Demir, çimento, kiremit, boya, donanım, mobilya vb. inşaat malzemeleri üretimi için de fırsatlar vardır. Afrika’nın üçüncü büyük altın üreticisi olan ülkede aynı zamanda demir, petrol, kireçtaşı, boksit ve fosfat vardır. Diğer taraftan, söz konusu etkinlik, tarafımızdan salt bir ticari organizasyon olarak değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı ile Türk ve Türkiye imajının anılan bölgede etkin olarak sunulabilmesini hedeflemektedir.

Söz konusu fuara katılım sağlayacak üyeleriniz T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutarın oranı %50 olup, üst limit 50.000.-Türk Lirası’dır. Başta tarım ürünleri işleme sanayi, pamuk işleme, su ürünleri işleme, inşaat malzemeleri, tüketim malları, madencilik, sağlık, lojistik, altyapı, enerji olmak üzere her sektörden katılım önerilmektedir. Fuara katılmak isteyen üyelerinizin online başvuru formunu https://goo.gl/KwK3s3 doldurmaları rica olunur. Türkiye’nin onur konuğu olduğu fuara katılım teyitlerinizin ivedilikle yapılması organizasyon açısından önem taşımaktadır.

Bilgileri ve gereği rica olunur.                  

 

 

 

Online başvuru linki: https://goo.gl/KwK3s3

696