100. Yıl Logosu Hk.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından
Birliğimize iletilen 28.09.2023 tarih ve E-10923633-100-311957 sayılı yazıda; 100. Yıl kutlamaları
kapsamında kurumsal kimliğe uygun olarak oluşturulan 100. Yıl Logosu’nun tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının resmi yazışmalarında kullanılacağı belirtilmektedir. Ayrıca, oluşturulan 100. Yıl kurumsal
kimliği dışında başka logo ya da amblem kullanılmaması ve “https://yuzuncuyil.gov.tr/Kurumsal” web
adresinde sunulan kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan kurallara uyulması istenmektedir.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından iletilen yazı ve logo örneği ekte
gönderilmektedir.

EK:
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan alınan yazı.
2- Logo Örneği (1 sayfa)

Ekler için tıklayınız

354