13.12.2023 Tarih ve 2023/13 Sayılı Genelge

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve Isletmeler Genel Müdürlügü

İlgi : Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 19.12.2023 tarihli ve 19177542-4533651 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın 13.12.2023 tarihli ve 2023/13 Sıra Sayılı Genelgesi ekte gönderilmektedir. Konunun ilçelerimizde bulunan ticaret odaları, esnaf odaları ve otel birlikleri
tarafından konaklama tesisi işletmecisi olan üyelerine  duyurulur.

Ek:
1 – İlgi yazı ve eki genelge (8 Sayfa)
2 – Genelge (3 Sayfa)

309