17. Vagadugu Uluslararası El Sanatları Fuarı

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 15.09.2023 tarihli, 36599190 sayılı ve 17. Vagadugu Uluslararası El
Sanatları Fuarı’na (SIAO) ilişkin yazı
İlgili kayıtlı yazıda, 25 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihlerinde Vagadugu’da düzenlenmesi öngörülen 17. Vagadugu
Uluslararası El Sanatları Fuarı (Salon international de l’artisanat de Ouagadougou – SIAO)’nun
düzenleneceği, bahsekonu etkinliğin, “Afrika el sanatları, gençlerin girişimciliğinin güçlendirilmesi” temasıyla
gerçekleştirileceği; 10 gün sürmesi öngörülen etkinlikte zanaatkarlar, profesyonel alıcılar, ziyaretçiler, ulusal
ve uluslararası medya kuruluşları, kurumlar ve el sanatlarına destek veren teknik ve finansal ortakların bir
araya geleceği; bu vesileyle evvelce gerçekleştirilen etkinliklerde olduğu gibi kıtadaki zanaatkarlarla görüşme
ve iş imkanları yaratılacağı belirtilmektedir.
SIAO’ya ülkemizden de katılım beklentisi ifade edilerek, ilave bilgi için aşağıda yer alan iletişim adreslerine
başvurulabileceği belirtilmektedir.

100