2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği

Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar ile iç ve dış kaynaklı gelişmeler çerçevesinde 65. Hükümet Programının temel amaçlarından olan KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini arttırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermelerini teşvik etmek ve KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine imkân vermek üzere, KOSGEB İcra Komitesinin 08.02.2017 tarih ve 2017-02 no’lu Kararıyla “2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” programı uygulamaya başlanmıştır.

10-20 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuruları alınan programa 540.999 yeni başvuru yapılmış, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne başvuru yaparak destekten yararlanamayan 229.977 işletmeyle birlikte toplam 770.976 başvuru olmuştur. Bu kapsamda:

– 16.130 işletme, 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Esnaf ve Sanatkârlara kullandırılan 30.000 TL faizsiz krediden yararlandığından listeden çıkarılmıştır.

– 114.302 işletme, Gelir İdaresi Başkanlığında Net Satış Hasılatı bilgisi bulunmadığından listeden çıkarılmıştır.

– 69.884 işletme, Gelir İdaresi Başkanlığında Net Satış Hasılatı bilgisinin 1’den (bir) küçük olması nedeniyle listeden çıkarılmıştır. (69.703 adet sıfır, 44 adet negatif, 97 adet sıfır ile bir arası)

– 44.077 işletme, güvenlik soruşturması sonucu olarak listeden çıkarılmıştır.

– 2344 başvuru mükerrer olması nedeniyle (hem TC Kimlik Numarası hem Vergi numarası ile başvuru) çıkarılmıştır.

Çıkarılan işletmelerden sonra kalan 529.006 adet işletme içerisinden KOSGEB İcra Komitesinin 08.02.2017 tarih ve 2017-02 no’lu Kararıyla belirlenen 2.500.000.000-TL bütçe çerçevesinde aşağıda belirtilen gruplandırma sonucunda 460.167 adet işletme bahse konu kredi faiz desteğinden faydalanabilecektir.

Program kapsamında işletme başına kredi üst limitleri Net Satış Hasılatı verilerine göre oluşturmuş olup;

– 1 TL(dâhil) ve 250.000 TL(dâhil) arasındaki 322.046 başvuru için 20.000 TL

– 250.000 TL’den büyük, 500.000 TL(dâhil) kadar olan 63.950 başvuru için 25.000 TL

– 500.000 TL’den büyük, 750.000 TL(dâhil) kadar olan 34.106 başvuru için 30.000 TL

– 750.000 TL’den büyük, 1.000.000 TL(dâhil) kadar olan 21.096 başvuru için 40.000 TL

– 1.000.000 TL’den büyük, 1.345.000 TL’den küçük olan 18.969 başvuru için 50.000 TL

olarak belirlenmiştir.

Bütçe ödeneği dışında kalan 68.839 adet işletmenin durumu süreç içerisinde bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilebilecektir.

Ayrıca, kredi işleyişi aşağıda yer almaktadır.

  1. Başvurusu uygun bulunan işletmelere yukarıda belirtilen limitler çerçevesinde sms ve e-posta gönderilmiştir.
  2. Başvurusu uygun bulunan işletmeler Başvuru Formlarının çıktısı ile protokole taraf 9 (dokuz) Banka’dan herhangi birine gidecektir.
  3. Banka tarafından işletmelerin kredibiliteleri değerlendirilerek uygun bulunanlara Ön Onay verilecektir.
  4. Kredibilitesi yeterli olmayan işletmeler için herhangi bir işlem yapılmayacak ve işletmenin protokole taraf diğer Bankalara gitmesine imkân tanınacaktır.
  5. Banka tarafından Ön Onay verilen işletmeler; 2015 Yılı KOBİ Bilgi Beyannameleri onaylı olsun olmasın KOSGEB Müdürlüklerine başvuruda bulunarak Kesin Onay alacaklardır.
  6. Kesin Onay alan işletmeler tekrar Bankaya giderek kredi süreçlerine devam edeceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

841