2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı


2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını 28 Aralık 2017 itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

 

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

ASGARİ DESTEK MİKTARI

AZAMİ DESTEK MİKTARI

Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Referans No: TR32/18/TUR

20.000.000 TL

100.000 TL

2.000.000 TL

Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Referans No: TR32/18/KOOP

10.000.000 TL

50.000 TL

500.000 TL

 

 

KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi

Öncelik 2: Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

► Kamu Kurum ve Kuruluşları,

► Yerel Yönetimler,

► Üniversite Rektörlükleri,

► Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)

 

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Amacı: Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi

Öncelik 3: Üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması

Öncelik 4: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

► 1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan:

• Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

• Su Ürünleri Kooperatifleri

• Küçük Sanat Kooperatifleri

• Üretim Pazarlama Kooperatifleri

• İşletme Kooperatifleri

• Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifleri

► 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Kapsamında Kurulan Birlikler,

KAYS SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ: 26 Mart 2018 Pazartesi Saat: 18:00 TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ ve SAATİ: 02 Nisan 2018 Pazartesi Saat: 18:00

Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS; http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden yapılması ve son başvuru tarihi olan 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 18.00’den önce KAYS üzerinden tamamlanması ve 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 18:00’den önce taahhütnamenin Ajans merkezine veya Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

901