2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83072719 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 23/2/2023 tarihli 2023/7 sayılı Genelge’nin yayımlanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Genelgenin, https://ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/mevzuat/genelge/2023 adresinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

“İlgide kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (iii) fıkrasında yer alan “20 kilogram” ibaresi
“40 kilogram” olarak değiştirilmiştir.”

164