2022 Yılı İmalat Sanayide Kurumsallaşma Ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansımız tarafından ilan edilmiş olan ve başvuru süreci devam eden “2022 Yılı İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” kapsamında bölgemizde tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik becerilerinin geliştirilmesi ve dijital dönüşümün sağlanması hedeflenmektedir.

Toplam bütçesi 750.000 TL olan program kapsamında KOBİ statüsündeki işletmelere; eğitim faaliyetleri için 30.000 TL’ye kadar, danışmanlık faaliyetleri için 60.000 TL’ye kadar teknik destek
sağlanabilmektedir. Yıl içerisinde ikişer aylık dönemler halinde uygulanan programın başvuru dönemleri 1 Temmuz-31 Ağustos 2022, 1 Eylül-31 Ekim 2022, 1 Kasım-30 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir.

2022 Yılı İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ilgili ayrıntılı bilgilere Ajansımız web sitesi üzerinden (https://geka.gov.tr/tr/basvurusu devameden-destekler/destek/2022-yili-imalat-sanayide-kurumsallasma-ve-dijitallesme-yonetim-danismanligi teknik-destek-programi) ulaşılabilmektedir. Duyuru kapsamında kullanılabilecek içerik ve yönlendirmeler ekte yer almaktadır.

 

Ek:
1- EK-Duyuru Metni (1 Sayfa)
2- EK-2022 İKD-YDTD Programı Başvuru Rehberi (20 Sayfa)

253