2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Başvuru Süresi Hk.

Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal  girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla ilan edilen 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında belirlenen başvuru süresi uzatılmış olup son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 Pazartesi olarak revize edilmiştir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na ilişkin ayrıntılı bilgiler Ajansımız internet sitesinde (www.geka.gov.tr) yer almakta olup kurumunuzda görev yapmakta olan ilgili personelin bu konuda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

195