2024 Yılı Hedef Ülkeler Listesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.12.2023 tarihli ve 92420338 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanması amacıyla her yıl ihracatta hedef ülkelerin tespit edildiği açıklanarak, bu kapsamda 2024 yılı için belirlenen hedef ülke listesi iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Bilindiği üzere, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek
uygulanması amacıyla her yıl Bakanlığımızca ihracatta hedef ülkeler belirlenmektedir. Bu cihetle, küresel
siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak ihracatımızın arttırılması hedefi doğrultusunda
firmalarımızın 2024 yılında yönlendirilebileceği hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar
yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda ayrıca, Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesindeki ülkeler ile İslam
Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamında incelenen İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler de
dikkate alınmıştır.
Bu itibarla, tüm bu analizler ve değerlendirmeler sonucunda, Bakanlığımızca yürütülen 5973
sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanmak üzere aşağıda belirtilen
56 ülke;
Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş,
Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin
Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada,
Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan,
Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland,
Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam 2024 yılında ihracatta “Hedef Ülkeler”
olarak belirlenmiştir.

147