2024 Yılı KOOP-DES Başvuruları

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden alınan ve yazımız
ekinde bir sureti gönderilen yazıda; Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak
yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni
üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel
tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleri
doğrultusunda Kooperatiflerin Desteklenmesi Programının (KOOP-DES) hayata geçirildiği bildirilmiştir.
Başvurular 20 Şubat 2024 – 30 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak olup, programa ilişkin
detaylı bilgilerin yer aldığı Bakanlığımız yazısı ve eki “2024 yılı Koop-Des Başvuruları ” yazımız ekinde
gönderilmiştir.

Ek:

1- Koop-Des Başvuru Duyurusu
2- Koop-Des Başvuru Duyurusu Ek

127