27. Taraflar Konferansı Sponsorluk Talebi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu yazıda; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansındaki yan etkinliklerin düzenlenme sürecine sponsor olarak bağışta bulunmak isteyen firmaların Türkiye Çevre Ajansı ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bakanlığın söz konusu yazısı ekte sunulmaktadır.

EK: Bakanlığın 27. Taraflar Konferansı Firma Katılımı konulu yazısı (1 sayfa)

209