27. Tüketici Ödülleri İlanı

İlgi : Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 11.12.2023 tarihli ve E-46831714-403-00091766375 sayılı yazısı.

Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgi tarih ve sayılı yazısında; tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’nin bu yıl 27′ ncisinin düzenleneceği belirtilmiştir.

Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici
haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile
ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”,
“Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel
Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’nin
bu yıl 27 ncisi verilecektir.
2023 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan “27 nci Tüketici Ödülleri” ilanı ekte gönderilmektedir.
Ayrıca ilan metni Bakanlığımız web sitesi “www.ticaret.gov.tr”, https://tuketici.ticaret.gov.tr/
isimli internet sitelerimizde yayınlanmıştır.
Söz konusu ilan metninin ilinizde kamuoyuna duyurulması ve Müdürlüğünüzce önerilecek kişi,
kurum ve kuruluşların başvurularına esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin ekli forma işlenerek ve
açıklamalar bölümüne dikkat edilerek en geç 02 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar ilk olarak
e.vural@ticaret.gov.tr elektonik posta adresine daha sonrasında yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

115