4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği hakkında Genelge

GK Sigorta Primleri  Genel Müdürlüğü tarafından 21.06.2018 tarihinde yayınlanan  4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği  hakkındaki  20/06/2018 tarihli  2018/21 sayılı  genelgesi  yapılacak işlemlere esas olması bakımından  ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

768