55. Uluslararası Cezayir Fuarı hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 27.03.2024 tarih ve 95408495 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Cezayir’in başkentinde 24-29 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek 55. Uluslararası Cezayir
Fuarı’na (FIA) Meridyen Uluslararası Fuarcılık San. ve Tic. Ldt. Şti. tarafından bir yurt dışı fuar milli katılım
organizasyonu düzenleneceği bildirilmekte olup söz konusu fuarda ülkemizin Onur Konuğu Ülke olarak
temsil edilmesinin de Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.
Fuara katılım sağlamanın ilgili firmalarımız için anılan ülke ithalat ve ihracatçıları ile işbirliği kurma
fırsatlarını görme açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir.

30