"7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması" SGK Açıklaması

Değerli Üyemiz,

7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Hk. SGK taradından yapılan açıklamaya göre,

Cumhurbaşkanlığınca 7326 sayılı Kanun uyarınca yapılandırmaya müracaat ve ilk taksit/peşin ödeme süreleri bir ay uzatıldığından, taksitle ödeme seçeceğiyle borçlarını yapılandırıp ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler için ikinci taksitin son ödeme süresi ile ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden yararlanılmaya ilişkin son ödeme süresi 31/12/2021 tarihi olarak eşitlenmiştir.

Ödeme süreleri aynı olmasına rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler bakımından ikinci taksidin ödenmesi halinde indirim tutarının %50, ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması halinde indirim tutarının %90 olması hususunun hakkaniyete uygun olmadığı, bu nedenle taksitle ödeme seçeceğini seçip ilk taksit ödemesini süresinde yapanlarında yazılı talebi halinde taksitli ödeme seçeneklerini, peşin ödemeye döndürerek geç ödeme zammıyla birlikte 31.12.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

7326 sayılı Kanun kapsamında ilk taksit ödemesini gerçekleştiren ve peşin ödeme hükümlerinden yararlanmak isteyen işverenlerimizin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz/Merkez Müdürlüklerimize dilekçe ile müracaatları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

158