7440 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

7440 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Üyemiz,
7440 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 12.03.2023 tarihinde 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10.maddesinin 11. fıkrası uyarınca;
* Anılan madde 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki geçmiş yıllara ait aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.
* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 12.03.2023 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.
* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için *30 Haziran 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar Odamıza veya temsilciliklerimize gelerek yapılandırma dilekçesini (*) doldurmak suretiyle veya Oda web sitesindeki dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
*Başvuru Odamıza ve Temsilciliklerimize fiziksel olarak yapılabileceği gibi, https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru formunda veya Oda web sitesindeki dilekçeyle başvuru esnasında belirtilmek kaydıyla, peşin olarak tek seferde veya maksimum 9 eşit taksitte ödenebilecektir. 9 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü * 31 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) olup, kalan 8 taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.
* Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir. Ödemelerinizi Odamız web sitesindeki aidat ödeme/sorgulama bölümünden veya https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp linkinden online olarak KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz. Ayrıca; Odamızın aşağıda bulunan banka hesabına açıklama kısmında oda sicil numarası belirtilerek havale veya EFT ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

HAVALE YAPILABİLECEK BANKA HESAP NUMARALARI

BANKA İSMİ ŞUBE ADI ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO
TC ZİRAAT BANK. AŞ MUĞLA 5001 201-35758461-5001 TR77 0001 0002 0135 7584 6150 01
VAKIFBANK AŞ MUĞLA S00102 OO158007287883956 TR06 0001 5001 5800 7287 8839 56
DENİZBANK AŞ MUĞLA 1780 1780-4592444-352 TR63 0013 4000 0045 9244 4000 02
HALK BANK. AŞ MUĞLA 259 16000025 TR11 0001 2009 2590 0016 0000 25
İŞBANKASI AŞ MUĞLA 3600 3600-0000352 TR45 0006 4000 0013 6000 0003 52
YAPIKREDİ BANK. AŞ MUĞLA 184 60433874 TR29 0006 7010 0000 0060 4338 74
AKBANK AŞ ÇEVREYOLU 0128 OOO1282 TR66 0004 6001 2888 8000 0012 82
GARANTİ BAN. AŞ MARMARİS 308 308 – 6293998 TR43 0006 2000 3080 0006 2939 98

 

SAYGILARIMIZLA,
MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yetkili personeller:
Şevki KASAPOĞLU
Oda Sicil ve Muamelat Birimi Sorumlusu
252 214 11 22/113
sevkikasapoglu@mutso.org.tr

Ersen ÖZALP
Oda Sicil ve Muamelat Birimi Personeli / Evrak Birimi
252 214 11 22/114
ersenozalp@mutso.org.tr

Yüksel KARAKUŞ
Oda Sicil ve Muamelat Birimi Personeli Veznedar
252 214 11 22 / 156
yukselkarakus@mutso.org.tr

Yiğit ÖZDEMİR
Yatağan Temsilciliği
0(252) 572 8166
yigitozdemir@mutso.org.tr

Esmaül MADENCİOĞLU
Ortaca Temsilciliği
0(252) 282 20 46
esmamadencioglu@mutso.org.tr

Esra AKKUŞ
Datça Temsilciliği
0(252) 712 92 29
esraakkus@mutso.org.tr

Çağrı YILDIRIM
Ortaca Temsilciliği
0(252) 282 20 46
cagriyildirim@mutso.org.tr

WHATSAPP DESTEK HATTIMIZ: 533 9317350
TAHSİLAT BİRİMİ DESTEK HATTI : 2141122 DAHİLİ 113-114-156
KANUNUN TAM METNİ: https://www.mutso.org.tr/wp-content/uploads/7440.pdf

  • *CUMHURBAŞKANLIĞI DEĞİŞİKLİK KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

(*) Fiziksel başvuru yapacak üyeler için başvuru dilekçe örneği ektedir.

*7440 yapılandırma dilekçe talep dilekçesi örneği

313