A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 02.05.2024 tarihli ve 96374360 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS’ta
düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine, gümrük memurları tarafından ıslak
imza tatbik edilmesi gerektiğine dair Avrupa Komisyonu’nun kararına ilişkin bilgi verilmektedir.
Yazıda, söz konusu uygulamanın EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR-MED Dolaşım Belgesi için geçerli olmadığı
belirtilmiştir.
Yazıda devamla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım
Belgelerinin onay ve vize aşamasının mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirileceği;
bununla birlikte belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından
“gümrük vizesi” kutusunun gümrük memurlarınca imzalanacağı açıklanmıştır

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (1 sayfa)

26