AB Net Sıfır Sanayi Yasası

Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan “Net Sıfır Sanayi Yasası”na ilişkin siyasi uzlaşı sağlandığı bildirilmektedir.

Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında;
– Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40’ına ulaşması,
– Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması,
– Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi,
– Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması,
– AB’de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığının bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.

EK:
1- AB Net Sıfır Sanayi Yasası (2 sayfa)
2- Komisyon Açıklaması (3 sayfa)
3- Konsey Açıklaması (2 sayfa)
4- Parlamento Açıklaması (2 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

46