AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri

Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme
Mekanizması (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması itibariyle 1 Ekim 2023
tarihinden itibaren devreye alınmıştır. SKDM, 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB’ye ithal
edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de yaratmaya başlayacaktır.
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından; SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya
çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan
SKDM’nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı
emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında
bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir.
Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerlerin ilki, ekli
program çerçevesinde, 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30’da yapılacak olup, ekte yer alan programda
bulunan kayıt linki üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

EK: Etkinlik Programı (1 sayfa);

AB SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM) ÖZEL SEKTÖR BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

23 Şubat 2024
PROGRAM

AÇILIŞ KONUŞMALARI (14:30-15:00)
Ticaret Bakan Yardımcısı
Sayın Mustafa TUZCU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı
Sayın Fatma VARANK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
Sayın Ahmet Berat ÇONKAR
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Sayın Çetin Ali DÖNMEZ

PANEL OTURUMU
AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Uluslararası Ticarette Özel Sektörümüz için
Barındırdığı Fırsat ve Tehditler
Sunum: Ticaret Bakanlığı (15:00-15:30)
Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında Sanayinin Yeşil
Dönüşümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Verilen Destekler
Sunum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (15:30-16:00)
Enerji Verimliliği Destekleri / Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Destekleri
Sunum: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (16:00-16:30)
Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi Hazırlıkları: ETS-SKDM İlişkisi
Sunum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı (16:30-17:00)
AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Geçiş Dönemi Raporlama Yükümlülükleri:
Üreticilerimizden Talep Edilen Verinin Temininde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sunum: İstanbul Sanayi Odası / Rever Akademi (17:00-17:30)

Kayıt Linki: https://zoom.us/webinar/register/WN__yjeeEWgQGaS3AB9EZ3WkQ#/registration

78