Afet Bölgesinden Eşya Taşıma Tarifeleri

İlgi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18/02/2023 tarihli ve 47286 sayılı yazısı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve çevre illerde de yıkıcı şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Ülkemizde yaşanan en büyük afetlerden biri olmuş, bu müessir olay akabinde yaşanan olumsuzlukların ivedi olarak giderilmesi için Anayasanın 119 uncu maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre; 8/2/2023 tarihinden itibaren afet bölgesinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 9/2/2023 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır.

Bu itibarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması, ülkemizin ekonomik düzeninin, kamu güvenliğinin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla farklı illerimizde faaliyette bulunan oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda 4 + 1 e kadar ev için evden eve eşya taşımanın piyasa koşullarındaki rayici doğrultusunda;
–Şehiriçi (25 km dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000.-TL ,
–İl sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL,
–Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL’ ye, azami ilave olarak (25 km’ yi aşan kısmı için) km başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör bedeli ile 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve 1.000 TL şoför ücreti eklenerek hesaplanması,
–Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10 uncu kata kadar azami asansör kiralama bedelinin 1.000 TL üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınması gerekmektedir.

Bu doğrultuda yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, bahsi geçen fiyat tarifesi koşullarına göre eşya taşıma fiyatlarının %15 aşağı yada yukarı esnetilebilecek şekilde uygulanması, ilgili Meslek Kuruluşları tarafından gerekli duyuruların üyelerine yapılması, konunun Kaymakamlıklarca takip edilerek aksaklığa mahal verilmemesi ve belirlenen fiyat tarifelerine uyulmadığının tespiti halinde, konunun Haksız Fiyat Artışı yönünden değerlendirilmek üzere gerekli her türlü bilgi ve belge ile birlikte Ticaret İl Müdürlüğümüzün muglaticaretilmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr adresine bildirilmesi hususlarında;

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

123