Alacakların 2019 Yılına Ertelenmesi

KOSGEB Destek Programları kapsamında 31.08.2019 tarihine kadar vadesi dolacak olan ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destek tahsilatlarının talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz almaksızın 30.09.2019 tarihine kadar uzatılması ve daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararından yararlanan KOBİ’lerin de faydalanabilmesi kararı alınmıştır.

Bu karara istinaden erteleme talebini yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için;

– 31.08.2019 tarihine kadar ödenmesi gereken ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli borçları için erteleme uygulanacaktır.

– 31.01.2019 tarihine kadar borç ertelemesi talebinde bulunan işletmeler de bu düzenlemeden faydalanabileceklerdir.

– Vadesi geçmiş ancak muaccel hale gelmeyen borçlar için de erteleme yapılabilecektir. Ancak erteleme talebi her halükarda 31.08.2019 tarihine kadar yapılmalıdır.

– Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin asgari 31.10.2019 tarihli olmak zorundadır.

– Ertelenen borçlar nedeniyle KOBİ’lerden herhangi bir yasal faiz tahsil edilmeyecektir.

– Ertelenen borçların tamamının en geç 30.09.2019 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

Kredi faiz desteği kapsamında kullanılan kredilerde asıl alacaklı ilgili banka olduğu için bu karar kredi faiz desteği geri ödeme taksitlerini kapsamamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

556