Anket Çalışması

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüz, 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile kurulmuş olup söz konusu kanunun “Amaç” başlıklı 1. maddesinde

“Kanunun amacının; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemek” olduğu belirtilmiş ve Genel Müdürlüğümüz bu konularda faaliyette bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet ve görevleri ile yabancıların ülkemizde çalışması ile ilgili mevzuat konusunda tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, işverenlerin, yabancıların, uluslararası kuruluşların ve sosyal tarafların bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Söz konusu konularda ilgili kurumların bilgi ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesine yönelik olarak bir anket çalışması gerçekleştirilmesi ve sonrasında anket sonuçları kullanılarak Genel Müdürlüğümüz iletişim stratejisinin hazırlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda odanıza kayıtlı işletmelerin yetkililerince doldurulmak üzere hazırlanan anket formu yazımız ekinde gönderilmekte olup söz konusu formun odanıza kayıtlı işletmelere iletilmesi (odanıza kayıtlı farklı sektörlerde faaliyet gösteren en az 10 işletmeye iletilmesi yararlı olacaktır) ile en geç 25 Kasım 2022 tarihine kadar online olarak https://tr.surveymonkey.com/r/CDNKLTM adresinden doldurulması veya kaan.sahin@csgb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ek: Anket Formu (9 Sayfa)

205