Anonim ve Limited Şirket Kuruluşlarının Sermaye Artırımı İle ilgili Önemli Duyuru

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

25/11/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için 26/11/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzeltme kararı neticesinde; idari

Anonim Şirketlerin kuruluş asgari sermayesi 50.000,00 TL’den 250.000,00 TL’ye,
Limited Şirketlerin kuruluş asgari sermayesi 10.000,00 TL’den 50.000,00 TL’ye,
Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerde 100.000,00 TL olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi 500.000,00 TL’na yükseltilmiştir.

Bu karar 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Sonuç olarak 01/01/2024 tarihinden sonra kurulacak olan bir Anonim Şirketin asgari sermayesi 250.000,00 TL,
Limited Şirketin asgari sermayesi 50.000,00 TL, Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin en az başlangıç sermayesi 500.000,00 TL
olarak uygulanacaktır.

Anonim ŞirketlerinAvukat bulundurma zorunluluğu ise otomatikman 1.250.000,00TL ye yükselmiştir.

 

191