Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 14.04.2023 tarihli ve 84613589 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini düzenleyen ilgili mevzuat kapsamında, antrepo beyannamelerinin imza ve doğrulama işlemlerine dair bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

147