Apostil/Filipinler

İlgi : 13.03.2024 tarihli ve 93473020­249/70606 sayılı yazı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün gönderdiği “Apostil/Filipinler” konulu ilgi yazısı ve ekleri ekte gönderilmiştir.

85