Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı İle Görüşme

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 17.05.2023 tarih ve 00085509219 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yazıya atfen, Arjantin’de yaşanan
ekonomik istikrarsızlık ve döviz rezervi sorunları nedeniyle, Arjantinli ithalatçı firmaların Arjantin
makamlarından ithalat lisansı temin etmekte zorlandıkları, söz konusu lisansların mal ithalatı için 90 gün,
hizmet ihracatı için 60 gün veya Arjantin makamlarının takdirine göre daha uzun sürelerde lisans temin
edilebildiği, ithalat bedellerinin ürünün niteliğine göre değişmekle birlikte ürünün sevk edilmesinden 180 gün
veya daha sonra ödenebildiği, bu kapsamda firmaların Arjantin makamlarından gerekli ithalat izinlerini
alabilmeleri için Büyükelçiliğimiz ve Müşavirliğimizce girişimlerde bulunulduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla; 8 Mayıs 2023 tarihinde Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı ile Buenos Aires
Büyükelçimiz arasında bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmeye Müşavirliğimizce de katılım sağlandığı
kaydedilmektedir.
Anılan görüşmede,
* Sayın Büyükelçimiz tarafından, ikili ticaret hacminin 2022 yılında 1,2 milyar dolara ulaştığı ve Arjantin’e
sanayi ürünleri ihraç ederken Arjantin’den tarım ürünleri ithal edildiği,
* Arjantin’de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Arjantin makamları tarafından nihai tüketim ürünleri
yerine üretime dönük ürünlerin ithalatı konusunda daha ılımlı bir yaklaşım sergilenmekte olduğu ve bu
kapsamda, ülkenin üretimine önem verildiği için , ülke sanayisinin üretimine yönelik ürünlerimizin ihraç
edildiği ve nihai ürün ihraç edilmediği,
* Ülkemizden Arjantin’e yönelik son dönemde ilginin önemli ölçüde arttığı, nitekim 22-23 Mayıs 2023
tarihlerinde Uludağ İhracatçı Birliği tarafından Otomotiv Sektörel Heyetinin düzenleneceği,
* Yatırım konusuna ilgi duyan Türk firmalarının olduğu, stratejik altyapı projesi olan La Pampa Nestor
Kirshner boru hattı projesinde Türk personelin çalıştığı,
* Ülkemizin Gümrük Birliği üyesi olması nedeniyle AB ile aynı kalitede üretim yaptığı, ürünlerimizin fiyat
avantajına sahip olduğu,
* 4-5 saatlik uçuş mesafesinde 60 civarında ülke bulunduğu ve ülkemizin Arjantin için önemli bir pazar olduğu
ve aynı şekilde ülkemizin de Arjantin’i Latin Amerika için önemli bir ülke olarak değerlendirdiği,
* Ülkemizin sadece mal ihraç etmeye çalışan bir ülke olarak algılanmaması gerektiği, aynı zamanda Arjantin’in
güvenilir bir ticaret ortağı olduğu, yatırımcılarımızın Arjantin’e de kayda değer ilgisi bulunduğu, hemen her
hafta bir firmamızla telekonferans üzerinden görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Sayın Büyükelçimiz tarafından, Arjantin-Türkiye ilişkilerinin tarihi bir derinliğinin bulunduğu, bu
çerçevede ticari ve ekonomik bağların önemli bir boyut oluşturduğu, bu boyutu geliştirme konusunda Arjantin
tarafından son dönemde uygulamaya konulan ithalat izin sisteminin bir sınama teşkil ettiği, Arjantin
ekonomisindeki gelişmelerin izlendiği ve atılan adımları anlamakla birlikte Arjantin için çok önemli olan tarım
alanındaki üretim kapasitesini geliştirme amaçlı makina ve aksam ihracatımızın hayata geçirilemediği, bu
konuda Arjantinli ithalatçı firmaların Büyükelçiliğimize başvurarak ithalat lisansı alınması konusunda yardım
talep ettiği belirtilerek Sayın Müsteşar’ın sorusu üzerine Arjantin’in üretimine katkı sağlayacak olan firmaların
ithalat lisans başvuruları konusunda Bakanlıklarının yardımlarından memnuniyet duyulacağı, ayrıca Ticaret
Müşavirliğimiz ile Bakanlıkları arasında doğrudan bir iletişim kanalı kurulmasının faydalı olacağı
vurgulanmıştır.
Sayın Müsteşar tarafından, ülkemiz ile ilişkilerin diplomatik kanallar vasıtasıyla geliştirilmek istendiği,
Arjantin’in çok kritik bir dönemden geçtiği, kuraklık ve döviz sorunu nedeniyle ithalat izinleri konusunda
belirli kriterler çerçevesinde önceliklendirme yapıldığı, Büyükelçimizce gündeme getirilen dosyaların
tamamının üretime yönelik olduğu, ithalat izinlerinde Türkçe bilen bir yetkili tarafından ithalatı artan ürünlerde
lisans verilmesinin durdurulduğu, dolar sorunu çözülene kadar firmaların beklemesinin gerektiği, firmaların
fazla lisans başvurusunda bulunmamasının uygun olacağı, diğer bir ifadeyle ihracat yapılmaması, pek çok
firmanın SIRA başvurularının onaylanabilmesi için mahkemeye başvurduğu ifade edilmiştir. Görüşme
sonucunda Büyükelçimizin önerisi üzerine anılan Bakanlık yetkilisinin Ticaret Müşavirliğimizle doğrudan
iletişime geçebileceği belirtilmektedir.

152