Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale İlanı Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, TOKİ konutlarında bulunan 2 (iki) adet taşınmazın ihalesi

Bölge Müdürlüğümüz hizmet alanında kalan, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, TOKİ konutlarında bulunan 2 (iki) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümleri
kapsamında açık artırma usulü ile satışına ilişkin ihale ilan metni yazımız ekindedir.

İHALE İLANI EKTEDİR.

102