BEAC Kararları Kapsamında BEAC Ülkelerinden Döviz Çıkışında Yaşanan Problem

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 18.01.2023 tarihli ve 82025373 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Yaounde Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, son dönemde
Kamerun ile yapılan ticarette bankalar arasındaki para transferlerine ilişkin sorunlara ve Bank of Central
African States’in (BEAC) 2018 tarihli “Döviz Kontrolleri Yasası”nı sıkı uygulamasına dair Müşavirlikçe
yapılan çalışmalara değinilmiş olup, firmalarımızın tedbir amaçlı neler yapabileceği hususları açıklanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

146