Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının Çalışma Gün ve Saatlerine Yönelik Düzenlemenin Belirlenmesi

İlgi : Ticaret Bakanlığının 19.06.2023 tarihli, E-70897689-439.03.08-00086495527 sayılı ve “Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi” konulu yazısı

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen ilgi yazı ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma gün ve saatlerine yönelik düzenlemenin Bakanlık Makamı kararı ile 1.7.2024 tarihine ertelendiği bildirilmiştir.

121