Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Uygulama Rehberi

Sağlık Bakanlığı’ndan Birliğimize iletilen ve bir örneği ekte verilen yazıda; Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi kapsamında günlük hayatımızın önemli bir kısmının geçirildiği işyerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin geliştirilmesi önerilmekte olduğu ve bu kapsamda sağlığın geliştirilmesine katkı sunmak isteyen iş yerlerine yol göstermek amacıyla hazırlanan “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Uygulama Rehberi” yayınlandığı bildirilmektedir.

İlgili dokümana https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-yayinlar.html linkinden de ulaşılabilir.

 

EK: Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Uygulama Rehberi

410