Birleşik Krallık STA Anketi

İlgi : 04.12.2023 tarihli ve 091533704 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret
Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi ile ilgili hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında
müzakere sürecinin başlatılmasının öngörüldüğü bilgisi verilmiştir.
Yazıda, Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren veya Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen temsilcilerin ve
yatırımcıların konu hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla, yazıda bilgisi verilen internet adresi üzerinden
17 Ocak 2024’e kadar erişilebilecek bir anket oluşturulduğu belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamının
genişletilmesi ile ilgili olarak taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, Birleşik Krallık
tarafı ile hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında resmi müzakere sürecinin başlatılması
öngörülmektedir.
Müzakereler öncesinde özel sektör görüşlerinin alınması için Bakanlığımız anket portalında
Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren veya Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen hizmet sektörü
temsilcilerine ve yatırımcılara yönelik bir anket oluşturulmuştur.
(https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=161). Anket 17 Ocak 2024 Çarşamba günü sonuna kadar
açık kalacaktır.

133