Birleşik Krallık STA Uygulamaları (REX ve EORI)

İlgi : a) 06.07.2022 tarihli ve 6964 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.11.2022 tarihli ve 80353556 sayılı yazı.
İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Türkiye – Birleşik Krallık STA’sı kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatta
kullanılan menşe beyanı üzerine kayıtlı ihracatçı (REX) numarası girilmesinin söz konusu olmadığı belirtilmiş
olup, REX numarası ve uygulama alanına ilişkin de ayrıca bilgi verilmişti.
Bu defa ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda Türkiye-Birleşik Krallık STA’sı uygulamalarına
yönelik,
– EORI numarası uygulamasının yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olduğu ve Türk
ihracatçılardan böyle bir numaranın talep edilmeyeceği,
– Her iki taraf için de REX numarası girilmesi uygulamasının söz konusu olmadığı vurgulanmıştır.
Yazıda ayrıca, Birleşik Krallık tarafının resmi web sitesini ( https://www.gov.uk/guidance/summary-of-theuk-turkey-trade-agreement ) güncellediği, benzer taleplerin gelmesi durumunda ilgili STA Menşe Protokolü’ne
ilave olarak söz konusu erişim adresinin de referans olarak gösterilebileceği ifade edilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

202