Bulgaristan Sınır Geçişlerindeki NCTS İşlemleri ve EORI Numaraları Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 06.09.2023 tarihli duyuruda, Ortak Transit
Sözleşmesine taraf olan ülkelerce NCTS platformunda belirli bir takvim dahilinde Faz-4’den Faz-5’e geçiş
yapılmakta olduğu ve Bulgaristan’ın 28.08.2023 tarihinde NCTS platformunda Faz-5’e geçtiği ifade
edilmektedir
Söz konusu değişiklikle birlikte, transit beyanlarının taşıyıcı alanında EORI numarası (Economic Operators
Registration and Identification Number) kontrolüne başlandığı ve bu durumun Bulgaristan sınırında araç
yoğunluğuna sebebiyet verdiği, anılan yoğunluğun azaltılmasına yönelik olarak Bulgaristan Gümrükler Ajansı
ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu uygulamanın ülkemizin NCTS platformunda Faz-5’e geçeceği
döneme kadar ertelendiği bildirilmektedir.
Bu itibarla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında yapılacak taşımalarda gerek sınır geçişlerinde gerekse
gümrük işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına taşıyıcı firmaların EORI numaralarının
güncel olup olmadığını kontrol etmelerinin gerektiği, güncel değilse ivedilikle güncel bir EORI numarası temin
etmelerinin önem arz ettiğine dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda EORI başvurularına ilişkin olarak
Bulgaristan Gümrükler Ajansının e-portalında yer alan bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.

EK: EORI Başvuruları İçin Bilgilendirme Notu (1 sayfa);

EORI NUMARASI
Economic Operators Registration and Identification number
Bulgaristan’da eşsiz EORI numarası 2 şekilde alınabilmektedir:
1. Kağıt başvuru formu aracılığı ile;
2. Gümrük Ajansı E-portali üzerinden elektronik başvuru ile.
Kâğıt başvuru formu aracılığı ile EORI numarası alınması:
EORI numarası alınması için hazırlanmış standart başvuru formu
doldurulduktan sonra gerekli belgeler dahil edilip ilgili gümrük birimine
başvuru yapılmaktadır.
Gümrük Ajansı E-portali üzerinden elektronik başvuru ile EORI
numarası alınması için atılması gereken adımlar:
1. Başvuru sahibinin 910/2014 nolu AB Regülasyonu şartlarını karşılayan
elektronik imzasına sahip olması;
2. Başvuru sahibinin Bulgaristan Gümrük Ajansı E-portalinde kaydı
olması. Kayıt aşağıdaki link üzerinden yapılmaktadır:
 https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=28
3. Kaydı yapılan gerçek veya tüzel kişi adına ‘Kullanıcılar ve erişim
yönetimi’ hizmeti, süreç ‘1. Sistemlere erişim (Milli ve AB)’ aracılığı ile
‘EORI2 hizmetleri’ için başvuru yapılması gerekmektedir;
4. Gümrük Ajansı E-portalinin ‘Kullanıcılar ve erişim yönetimi’
bölümünden EORI kaydı çalışma ortamına girilmesi ve EORI numarası
alınması için gerekli bilgilerin doldurulması gerekmektedir.
EORI portali ve kayıt işlemleri hakkında ilave açıklama kılavuzları Gümrük
Ajansı E-portalinin ‘Güncel belgeler’ bölümünde yer almaktadır.
İlave desteğe ihtiyacınız olması halinde talebinizi
https://servicedesk.customs.bg web sitesi üzerinden veya
servicedesk@customs.bg mail adresine iletmeniz mümkündür.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki link üzerinden de ulaşılması
mümkün olmaktadır:
 https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=15&isActive=id

 

156