Bulgaristan Vize Uygulamaları

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 16.06.2023 tarihli ve 86379937 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bulgaristan Bakanlar Kurulu’nun 12 Nisan 2023 tarihli Kararı kapsamında ülkenin vize
rejiminde yapılan değişiklikle, Bulgaristan “C” tipi transit veya giriş vizesine gerek olmaksızın, Bulgaristan’a
giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek için, Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir
ülkeye girişte bir kez kullanılmış iki veya müteaddit girişli Schengen vizesi hamili olunması gerektiği kabul
edildiği bildirilmiştir.
Mezkur yazıda, Türkiye ve Bulgaristan arasında 2007 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 10 Mart 1993 tarihinde Akdedilen Vize Anlaşması’nın Tadiline
İlişkin Anlaşma”nın ikinci maddesi uyarınca ülkemiz vatandaşlarının girişlerinde aşağıdaki şekilde işlem
yapıldığı ifade edilmiştir;

Bulgaristan “C” tipi transit/giriş vizesi olan veya Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir
ülkeye giriş için bir kez kullanılmış iki veya müteaddit girişli Schengen vizesi bulunan şoförlerin
Bulgaristan’dan transit geçişlerine izin verilmektedir,

Bulgaristan giriş vizesi olan veya Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye giriş için
bir kez kullanılmış iki veya müteaddit girişli Schengen vizesi bulunan şoförlerin Bulgaristan’a yük
boşaltmasına veya Bulgaristan’dan yük almasına izin verilmektedir

Bulgaristan “C” tipi transit/giriş vizesi olmayan ve Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir
ülkeye henüz giriş yapmamış Schengen vizesi sahibi şoförlerin Bulgaristan’dan transit geçişlerine bir
deklarasyon ile müsade edilmekte, bu kişilerin dönüşlerinde Schengen müktesebatını tam olarak
uygulayan bir ülkeye giriş yaptıklarını ispat edememeleri halinde 500 Leva (yaklaşık 250 Euro) ceza
uygulanmaktadır,

Bulgaristan giriş vizesi olmayan ve Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye henüz
giriş yapmamış Schengen vizesi sahibi şoförlerin Bulgaristan’a yük boşaltması veya Bulgaristan’dan
yük alması durumunda, Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye giriş yaptıklarını
dönüşlerinde ispat edememeleri halinde 500 Leva (yaklaşık 250 Euro) ceza uygulanmaktadır,

İki veya müteaddit girişli Romanya vizesi ile Bulgaristan’dan transit Romanya’ya geçilmesine izin
verilmektedir,

Bulgaristan giriş vizesi olmayan iki veya müteaddit girişli Romanya vizesi sahibi şoförlerin bu
vizeleri ile Romanya’ya giriş yapmış olmaları kaydı ile Bulgaristan’dan yük almalarına izin
verilmektedir.

Uygulanan para cezasına itirazda bulunulmak istenilmesi halinde;

Ceza tutanağın düzenlenmesinin akabinde 7 gün içerisinde ceza tutanağına, ceza kararının
düzenlenmesinin akabinde 14 gün içerisinde ceza kararına itirazda bulunulabilmektedir.

İtirazlar tutanağı ve kararı düzenleyen kurumlar nezdinde gerçekleştirilmektedir

İtirazda bulunulabilmesi için ödemenin yapılmamış olması gerekmektedir.

İtirazda bulunulmak istenilmesi durumunda ödeme yapılmadan Bulgaristan’dan çıkılabilmekte,
itirazlar Türkiye’den de yapılabilmektedir.
Uygulanan 500 Leva tutarındaki ceza alt limit olmakta, ihlal sayısına göre bu miktar artış gösterebilmektedir.

120