Butan'la İşbirliği Projeleri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.05.2024 tarihli ve E-37463078-724.01.03-00096705581 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Butan Kralı Jigme Khesar Namgyal Wangchuck tarafından 17 Aralık 2023 tarihinde
Butan’ın 116. Milli Günü vesilesiyle duyurulan “Gelephu Mindfulness City” projesinin detaylarına yer
verilmektedir. Yazıda, Hindistan sınırında bulunan Gelephu şehrinde bir Ekonomi Bölgesi (hub) tesis
edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Bahse konu Ekonomi Bölgesinin enerji ihtiyacının hidroelektrik santrallerinden karşılanacağı ve bin
kilometrelik alana yayılacak bölgenin bir ekonomi üssü olarak işlev göreceği vurgulanmaktadır. Ayrıca, yol,
köprü, havaalanı gibi kamu altyapı projelerine finansman sağlanmasının kolaylaştırılmasının amaçlandığı,
projenin ilk aşamasında ofis, rezidans, okul, hastane, otel ve özel işletmelerin inşasına başlanmasının
öngörüldüğü bildirilmektedir.
Bununla birlikte, yazıda Butan’ın üretim kapasitesinin zayıf ve sosyoekonomik darboğazda olduğu belirtilerek,
“Gelephu Mindfulness City” projesinin ülke ekonomisini canlandırma amacına yönelik olduğu ancak
finansman arayışının sürmesi sebebiyle projenin hayata geçirilmesinin belirsizliğini koruduğu ifade
edilmektedir.
İlk etapta uygulayıcı firmalardan ziyade yatırımcı bulunulması için çalışmaların devam ettiği, Hindistan ve
Katar’ın projeye ilgi duyabileceği belirtilmektedir.

26