ÇASGEM Uzaktan Eğitim Sistemi ve 2024 Yılı Eğitim Faaliyetleri Hk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal GüvenlikEğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik
konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum, inceleme, yayın,dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. ÇASGEM özellikle İş Sağlığı ve

Güvenliği Eğitimi, İSG Kurul Üyeleri Eğitimi ile Eğiticilerin Eğitiminde uzaktan eğitim yöntemleriyle etkin, verimli, zaman ve mekân kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (İşyerinde İlk defa verilecek Temel Eğitimler hariç ) interaktif uzaktan eğitim şeklinde düzenlenebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, kuruluşunuz bünyesinde yer alan ofis çalışanlarınız için “Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” 8 saat (sekiz saat) 40,000 TL.+%20 KDV (kişi başı), başta güvenlik ve temizlik sektörü çalışanlarınız olmak üzere “Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” 12 saat (oniki saat) 50,00 TL.+%20 KDV (kişi başı) ve ‘Kurul Üyeleri Eğitimi’12 saat(on iki saat) 75.00 TL+% 20 KDV (Kişi başı) eğitim bedeliyle uzaktan eğitim şeklinde verilebilmektedir. Bununla birlikte diğer eğitim başlıklarının yer aldığı 2024 yılı eğitim kataloğu ve güncel fiyat listesi ekte sunulmuş olup ayrıca yine yazımız ekinde yer alan Sosyal Tesislere ait tanıtım broşürünü inceleyebilirsiniz. Eğitim duyurularımıza, faaliyetlerimize ve Merkezimizin tüm yayınlarına ücretsiz olarak (www.casgem.gov.tr) internet adresimizden ulaşabilirsiniz.Merkezimiz, kamu ve özel sektörlerle ve sosyal taraflarla işbirliğini arttırarak hizmetlerini yürütmektedir. Eğitim faaliyetlerimizin birimlerinize duyurulması hususunu istirham ederiz.

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu eğitim programları için Eğitim ve Araştırma Merkezimizin işbirliğinden memnuniyet duyacağımızı ifade ederek, çalışmalarınızda başarılar diler, ortak çalışmaya her zaman hazır olduğumuz konusunu;

Saygılarımla arz / rica ederim

Ek:
1 – Eğitim Kataloğu (48 Sayfa)
2 – Kurumsal Eğitimler (3 Sayfa)
3 – Bireysel Eğitimler (2 Sayfa)

EKLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

33