Çin- Kozmetik İthalatı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.10.2023 tarihli ve 90103913 sayılı yazı.
Ekte bir örneği bulunan ilgi yazı ile, Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin hazırladığı “Çin’in 3301, 3302,
3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402 no’lu Gümrük Tarife Pozisyonu’ndaki Kozmetik İthalatının
İncelemesine Dair Rapor” çalışması iletilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı.
2- Çin- Kozmetik İthalatı (42 sayfa)

Ekler için tıklayınız

124