D-8 TTA / Endonezya'nın İmza ve Mühür Örnekleri İle Gümrük Tarifeleri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 03.03.2023 tarihli ve 83320954 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Sekretaryası’ndan alınan bildirime atfen, Endonezya tarafından D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın uygulanması kapsamında kullanılan menşe ispat belgesi örneği, ilgili belgede bulunabilecek imza/ mühür örnekleri ve Endonezya’nın taviz listesindeki ürünler iletilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Indonesia’s Specimen COO Form D-8 PTA (1 sayfa)
3- Indonesia’s Specimen Signatures and Seals 2022 (98 sayfa)
4- Indonesia Offer List – D8 PTA – TRS D-8 2022 (47 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

95