Dikili Ağaç Satışı Hakkında

İlgi : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 25.11.2022 tarihli ve 14129567-045.99.01.01-E.12415 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüzün görevi olan Ülkemiz Orman Ekosisteminin yönetimi gereği hemen her konuda faaliyetleri olmakla beraber ormanların sürekliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri doğrultusunda, ormanlarda yapılması gerekli zorunlu müdahaleler olan ve planlı olarak yapılan silvikültürel faaliyetlerden ormanların gençleştirilmesi, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi ile açık alanların ağaçlandırılması, verimsiz orman alanlarının verimli hale getirilmesi için yapılan müdahalelerin Orman Mühendisleri tarafından belirlenen ormanlardan çıkarılması zaruri olan ağaçların kesimi sonucunda elde edilen ürünlerin öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında değerlendirildiği, diğer ürünlerin piyasada çeşitli ormancılık sektörlerinde kullanılmak üzere satıldığı ve bu uygulamaları kamuoyunun yakından takip ettiği bilinmektedir. Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmelerinin ulusal ve uluslararası ormancılık tekniği ve politikaları kapsamında yapılan planlar ve programlar dahilinde hukuki mevzuata uygun olarak yapıldığı ve denetlendiği halde Ülkemizin en yaygın organizasyon yapısına sahip kurumlarından olan Orman Genel Müdürlüğümüzün 40 bin civarındaki personeli ile açık alanda yoğun faaliyetler yapması nedeni ile münferiden bazı olumsuzluklar yaşanabilmektedir.

Dikili Ağaç Satışı iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüzce 6877/A sayılı Dikili Ağaç Satış Usul ve Esasları tamimi kapsamında yapılmaktadır. Bu tamim ve değişik tarihlerdeki toplantı ve eğitimlerde verilen talimatlarda üretim çalışmalarımızda uygulama, denetim ve kontrollerde hassasiyet gösterilmesi vurgulanarak usulsüzlük ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması talimatları verilmiştir.

Bahse konu yazınızla belirtilen dikili ağaç satışı uygulaması durdurulmamış olup dikili ağaç satışı yöntemi ile yapılacak olan satışlarda ilgili kaçak kesimi önleyici gerekli tedbirlerin alındığı ve dikili ağaç satışı için şartların uygun olduğu hususunda görüş belirterek bu bölmelerle ilgili “dikili satışa konu edilmesi” için Bakanlık Makamımızdan izin alındıktan sonra dikili ağaç satışı iş ve işlemleri yapılabilmektedir.

196