Dış Talepler Bülteni

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.02.2024 tarihli ve 94248344 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Ticaret Müşavirliklerine gelen ithalat taleplerinin tüm ihracatçılarımıza duyurulması imkanını sağlayan Dış Talepler Bülteni üzerinden yapılan bir duyuruda, bazı aracı firmaların anılan bültenleri takip ederek yetkin olmadıkları halde sektördeki önemli firmalarla iletişime geçtikleri ve firmaları yanlış yönlendirdikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Dış Talepler Bülteni’ni takip eden firmalarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmalarının engellenmesini teminen, yazıda detayları verilen hususlar konusunda üyelerinize genel bir bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Yurt dışı temsilciliğimizden alınan bir yazıda, Müşavirliklerimize gelen ithalat taleplerinin tüm
ihracatçılarımıza duyurulması imkanını sağlayan Dış Talepler Bülteni üzerinden yapılan bir duyurudan
yola çıkılarak bazı aracı firmaların, anılan bülteni takip ederek yetkin olmadıkları halde sektördeki önemli
firmalarla iletişime geçtikleri ve firmaları yanlış yönlendirdikleri ifade edilmektedir.
Dış Talepler Bülteni’ni takip eden firmalarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmalarının
engellenmesini teminen;
– Mezkur bültenin potansiyel ihracat imkanlarını yakalayabilmelerini teminen firma yetkilileri
tarafından düzenli takip edilmesi,
– Müşavirler tarafından sisteme girişi yapılan şirket temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilmesi,
– Talebe ilişkin varsa diğer soruların ilgili Müşavirliğe yöneltilmesi,
– Kendilerine ulaşan üçüncü taraflara ilişkin dikkatli olunması
hususlarında firmalarımıza mezkur duruma ilişkin olarak üyelerinize genel bir bilgilendirme
yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

93